דירה נופש תל אביבית

אדריכלות

מיכל שוחט

צילום

שירן כרמל